ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರು ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತರು, ಮೋದಿ ಹೊಸ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ – ಅಮೃತ ಫಡ್ನಾವೀಸ್​

ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಹೊಸ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ ಎಂದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ದೇವೇಂದ್ರ ಫಡ್ನಾವೀಸ್​ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಅಮೃತ ಫಡ್ನಾವೀಸ್​ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರು ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತರು. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ ಮತ್ತು ಮೋದಿ ಹೊಸ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರು ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತರು, ಒಬ್ಬರು ಆ ಯುಗಕ್ಕೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಈ ಯುಗಕ್ಕೆ
ಎಂದು ಮರಾಠಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅಮೃತ ಫಡ್ನಾವೀಸ್​ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
2019ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯ ಹೇಳುವ ವೇಳೆ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರಿಗೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು – ಸಮಾಜದ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಅವಿರತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
ಎಂದು ಅಮೃತ ಫಡ್ನಾವೀಸ್​ ಅವರು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​ 17, 2019ರಂದು ಟ್ವೀಟಿಸಿದ್ದರು.