Union Budget: ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ – ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟ ಅಚ್ಚರಿಯ ಸತ್ಯ ಇಲ್ಲಿದೆ

ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಾಗಿದೆ.

ಈಗಿರುವ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಂದ 7 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್​ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆದರೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಮಿತಿಯನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನೂ ವಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.  ಈ ಮಿತಿಗಳ ಬದಲಾವಣೆ ನೋಡಿದರೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಅಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಲಾಭ ಸಿಕ್ಕಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ.

3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಈ ಮಿತಿ ಈಗ ಎರಡೂವರೆ ಲಕ್ಷದಷ್ಟಿದೆ.

ಈ ಹಿಂದೆ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ಶೇಕಡಾ 5ರಷ್ಟು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು.

3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ 6 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ : ಶೇಕಡಾ 5ರಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ

ಈ ಹಿಂದೆ 5 ಲಕ್ಷದಿಂದ ಏಳೂವರೆ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ಶೇಕಡಾ 10ರಷ್ಟು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಿತ್ತು.

6 ಲಕ್ಷದಿಂದ 9 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ – ಶೇಕಡಾ 10ರಷ್ಟು

ಈ ಹಿಂದೆ ಏಳೂವರೆ ಲಕ್ಷದಿಂದ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ಶೇಕಡಾ 15ರಷ್ಟು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಿತ್ತು.

9 ಲಕ್ಷದಿಂದ 12 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ – ಶೇಕಡಾ 15ರಷ್ಟು

ಈ ಹಿಂದೆ ಶೇಕಡಾ 10 ಲಕ್ಷದಿಂದ 12.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ಶೇಕಡಾ 20ರಷ್ಟು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಿತ್ತು.

12 ರಿಂದ 15 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ – ಶೇಕಡಾ 20ರಷ್ಟು

ಈ ಹಿಂದೆ 12.5 ಲಕ್ಷದಿಂದ 15 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ಶೇಕಡಾ 25ರಷ್ಟು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಿತ್ತು

15 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಂದ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು – ಶೇಕಡಾ 30ರಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಹಿಂದೆ ಕೂಡಾ 15 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಶೇಕಡಾ 30ರಷ್ಟು ತೆರಿಗೆಯನ್ನೇ ಕಟ್ಟಬೇಕಿತ್ತು.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here