ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಆಧಾರ್​, ಪ್ಯಾನ್​ ಕಾರ್ಡ್​ ಕಡ್ಡಾಯ – ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ

ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಆಧಾರ್​ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾನ್​ ಕಾರ್ಡ್​ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.

ಇವತ್ತಿನಿಂದಲೇ ಅನ್ವಯ ಆಗುವಂತೆ ಮಾರ್ಚ್​ 31ರಂದು ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯ ಸುತ್ತೋಲೆ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ನಿಧಿ, ಸುಕನ್ಯ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆ, ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆಯುವ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಆಧಾರ್​ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾನ್​ ಎರಡನ್ನೂ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈಗಾಗಲೇ ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು ತಾವು ಖಾತೆ ತೆರೆಯುವ ವೇಳೆ ಆಧಾರ್​ ದಾಖಲಾತಿ ಸಲ್ಲಿಸದೇ ಹೋದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​ 30ರವರೆಗೆ ಆಧಾರ್​ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಇದೆ.

ಒಂದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​ 30ರೊಳಗೆ ಆಧಾರ್​ ದಾಖಲೆ ಸಲ್ಲಿಸದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಆಗ ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಗಳು ಅಕ್ಟೋಬರ್​ 1ರಿಂದ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಆಗ್ತವೆ.

ಒಂದು ವೇಳೆ ಆಧಾರ್​ ದಾಖಲೆ ಇಲ್ಲದೇ ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆ ತೆರೆಯಲು ಬಯಸುವವರು ತಾವು ಖಾತೆ ಮಾಡಿಸಿದ 6 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಆಧಾರ್​ ದಾಖಲೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ.