ಕರ್ನಾಟಕ ಆಹಾರ ನಿಗಮ: 386 ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿ – ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ

ಕರ್ನಾಟಕ ಆಹಾರ  ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮದಲ್ಲಿ 386 ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿಗೆ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಆರಂಭ: ಏಪ್ರಿಲ್​ 17

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನ: ಮೇ 17

ಇ-ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಗೆ ಕಡೆಯ ದಿನ: ಮೇ 20

ಹುದ್ದೆಗಳು:

ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು: 10

ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿರೀಕ್ಷಕರು: 23

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು (ಲೆಕ್ಕ): 33

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು: 57

ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು: 263

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ವೆಬ್​ಸೈಟ್​ ವಿಳಾಸ: https://cetonline.karnataka.gov.in/kea/