ಪೆಟ್ರೋಲ್​, ಡೀಸೆಲ್​ ಮೇಲಿನ VAT ತೆರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಳ

ಪಂಜಾಬ್​ ರಾಜ್ಯದ ಆಮ್​ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದ ಸರ್ಕಾರ ಪೆಟ್ರೋಲ್​ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್​ ಮೇಲಿನ ವ್ಯಾಟ್​ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿದೆ.

ಲೀಟರ್​ ಪೆಟ್ರೋಲ್​ಗೆ 96 ಪೈಸೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಲೀಟರ್​ ಡೀಸೆಲ್​ಗೆ 88 ಪೈಸೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಏರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಪಂಜಾಬ್​ನಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್​ ಬೆಲೆ ಲೀಟರ್​ಗೆ 98 ರೂಪಾಯಿ 65 ಪೈಸೆ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್​ ಬೆಲೆ ಲೀಟರ್​ಗೆ 88 ರೂಪಾಯಿ 95 ಪೈಸೆ ಆಗಲಿದೆ.

ಈ ತೆರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಳದೊಂದಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 600 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಈ ವರ್ಷದ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲೂ ಆಮ್​ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದ ಸರ್ಕಾರ ಪೆಟ್ರೋಲ್​ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್​ ಮೇಲೆ ಲೀಟರ್​ಗೆ 90 ಪೈಸೆಯಷ್ಟು ವ್ಯಾಟ್​ ತೆರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿತ್ತು.

ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಾದ ತೆರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 300 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.