ಕರ್ನಾಟಕ ಫಲಿತಾಂಶದ ನೋಡಿ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ

ಕರ್ನಾಟಕ ಚುನಾವಣೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಕೇಳಿದ ದಿನ(ಶನಿವಾರ) ನಾನು ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆಯನ್ನೇ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ.. ನಾನೆಷ್ಟು ಖುಷಿಯಾಗಿರಬಹುದು

– ಆರುಂಧತಿ ರಾಯ್, ಲೇಖಕಿ