5ಕೋಟಿ ಹಣದಲ್ಲಿ ವಾಸವಿ ಮಾತೆಗೆ ಅಲಂಕಾರ – ನೋಡಿ ಪಟಗಳನ್ನು

ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ನೆಲ್ಲೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ವಾಸವಿ ಮಾತೆಯ ಮಂದಿರವನ್ನು 5 ಕೋಟಿ ಹಣದಲ್ಲಿ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.

10,20,50,100,500,1000, 2000 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟುಗಳಿಂದ ಕಲರ್ ಫುಲ್ ಆಗಿ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಸಿಂಗರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕಂತೆ ಕಂತೆ ನೋಟುಗಳನ್ನು, ಬಂಗಾರದ ಗಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ವಾಸವಿ ಮಾತೆ ಮುಂದೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ

5ಕೋಟಿ ಹಣದಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಸಿಂಗರಿಸಿರುವುದು ಟಾಕ್ ಆಫ್ ದಿ ನೇಷನ್ ಆಗಿದೆ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here